REZUM Waterdamp Thermische behandeling 

“REZUM-Waterdamp-Thermische behandeling”

 
De dienst Urologie van het ASZ heeft de primeur voor België.

Een Nieuwe Minimaal-Invasieve behandeling voor Goedaardige Prostaatvergroting.
 
“REZUM-Waterdamp-Thermische behandeling”
(Firma Boston-Scientific)

 

Vanaf een zekere leeftijd worden mannen vaak geconfronteerd met toenemende urinaire klachten en bezwaren, dit als gevolg van een goedaardige vergroting van de prostaat.
 
Deze klachten bestaan onder andere uit een vermindering van de plasstraal, frequentere plasbeurten dit ook ’s nachts, nadruppelen en aandrang tot zelfs wat urineverlies.
 
Door de prostaatvergroting, en het dichtdrukken van het plaskanaal, zal op termijn overdruk en schade  ontstaan ter hoogte van de blaas en de nieren, en kan in extreme gevallen zelfs urineretentie (de gevreesde ‘blokkage’ ) optreden.

 

Traditionele alternatieven van behandeling


·        Sommige mannen vinden hun klachten nog aanvaardbaar, en wensen dan ook een afwachtende houding.

·        Andere mannen starten met medicatie, die hetzij prostaat versoepelend werken, hetzij prostaat verkleinend, hetzij een combinatie van beiden. Allen hebben evenwel een tijdelijk effect. Eveneens kunnen zij een negatieve invloed hebben op de seksuele functie, met name het libido, de erectiekracht en de zaadlozing.

·       Wanneer medicatie niet meer voldoende is om de klachten te onderdrukken, wordt gebruikelijk overgegaan tot een heelkundig ingrijpen, traditioneel hetzij de klassieke Millin-ingreep, hetzij een transurethrale resectie van de prostaat (TURP).

·        Een meer recentere en duidelijk minder invasieve behandeling bestaat uit een Holmium of Thulium enucleatie van de prostaat. Deze techniek wordt evenwel slechts in een klein aantal centra, o.a. ook het ASZ, aangeboden.

“REZUM-Waterdamp-Thermische behandeling”


Bij deze nieuwe Minimaal-Invasieve Therapie, ontwikkeld door de firma Boston-Scientific,
wordt onder druk hete waterdamp  geïnjecteerd in het goedaardige prostaatgezwel.

Deze stoom/waterdamp verplaatst zich via het cellulaire interstitium over het hele adenoma , en vernietigt de celmembranen waardoor het adenoma atrofieert/
 
Er treedt bij deze techniek geen thermische beschadiging op buiten het adenoom, waarbij de urethrale mucosa, de prostaatkapsel, de blaashals en de externe sfincter intact blijven.

Deze techniek wordt sinds ruim 4 jaar toegepast in de Verenigde Staten (USA) en in het Verenigd Koninkrijk (UK).

De resultaten qua plaspatroon en qua seksuele functie zijn ronduit goed.

 

Indicatiestelling


Ø  Goedaardige Prostaatvergroting (BPH)

Ø  Volumes tussen 30 gram en maximaal 80 gram.

Ø  Ook bij belangrijke middenkwab hypertrofie

Ø  Tegenaangewezen bij sfincter- of penis prothese.

Resultaten :

 
Ø  Duidelijke verbetering IPSS-score en Q-max bij Uroflow.

Ø  QoL blijft na 4 jaar significant beter.

Ø  Milde post-ingreep nevenwerkingen (hematurie, urgentie, hematospermie, retentie..) gedurende een 3-tal weken.

Ø  Frequentie van herbehandeling : 4,4 % nood tot herbehandeling  na 4 jaar.

Ø  Seksuele functie blijft behouden (slechts 1% retrograde ejaculatie)

Ø  Geen de novo erectile dysfunctie.

 

Bespreking

Dr. B. Rappe volgde als eerste Belgische uroloog een intensieve training in de REZUM-techniek in Londen op 24/02/2020, dit dank zij de firma Boston-Scientific.

De eerste Belgische patiënten werden behandeld in het ASZ op 12/03/2020, dit met gunstig gevolg.
Wellicht wordt de “REZUM-Waterdamp-Thermische behandeling”  op termijn de eerst keus bij behandeling van BPH.
De 4-jaars resultaten zijn bemoedigend.

Zeker bij mannen die hun seksuele functie en hun antegrade zaadlozing wensen te behouden, wordt deze nieuwe Minimaal-Invasieve Behandeling ten zeerste verwelkomd.
Op heden is er voor deze behandeling, noch in België noch in de ons omgevende landen, nog geen terugbetaling voorzien.

Het gebruikte  REZUM-Stoom-Instrument is voor éénmalig gebruik, en komt ten koste van de patiënt, ongeveer 1500,-.
Een kleine prijs voor een behouden seksualiteit?

Naar de toekomst toe kan deze REZUM-behandeling plaatsvinden onder plaatselijke verdoving, en in ambulante setting, zoals nu reeds toegepast  in sommige centra in de UK en de USA.


Meer informatie is te bekomen via de poli’s urologie ASZ in Aalst-Wetteren-Geraardsbergen.

Dr. Bernard Rappe
Diensthoofd Urologie ASZ