Dr. Bernard Rappe


consultaties op afspraak
T 053 / 76 49 93 - Campus Aalst


CV
Uroloog
Diensthoofd urologie ASZ
Coördinator Urologische MOC-ASZ
Academisch Consulent UZ-Gent
Toegelaten arts OLV Ziekenhuis


• Dokter in de Genees-, Heel- en Verloskunde, aan de Rijksuniversiteit
  te Gent, 1976
• Erkenning tot Geneesheerspecialist in de Urologie, aan de Rijksuniver-
  siteit te Gent 1981
• Fellow of the European Board of Urologie, 1993
• Stagemeester Assistenten-Specialist in opleiding- Urologie

Lidmaatschappen:
European Association of Urologie (EAU)
Belgian Association of Urology (BAU)
Belgische Vereniging van Urologie (BVU)
Belgische Beroepsvereniging van Urologen (VBS-BBU)
Belgian Laparoscopic Urologic Group
Werkgroep Uro-Gynaecologie


RIZIV-geaccrediteerd
NIET-geconventioneerd
Beroepsaansprakelijkheid Verzekerd

Specialismen:
Algemene en oncologische chirurgie, laserchirurgie prostaat, endo-urologie en steenkliniek, uro-gynecologie, functionele en reconstructieve urologie, andrologie en erectiele dysfunctie.

Dr. Frederick Peeren


consultaties op afspraak
T 053 / 76 49 93 - Campus Aalst
T 09 / 368 82 68 - Campus Wetteren


CV
Uroloog
Verantwoordelijke Robotchirurgie
Toegelaten arts OLV Ziekenhuis


• Arts, faculteit Geneeskunde, aan de Rijksuniversiteit te Gent, 2001
• Erkenning tot Geneesheerspecialist in de Urologie,
  aan de Rijksuniversiteit te Gent, 2007
• Fellow of the European Board of Urologie, 2007

Lidmaatschappen:
European Association of Urologie (EAU)
Belgian Association of Urology (BAU)
Belgische Vereniging van Urologie (BVU)
Belgische Beroepsvereniging van Urologen (VBS-BBU)
Belgian Laparoscopic Urologic Group (BLUG)

RIZIV-geaccrediteerd
NIET-geconventioneerd
Beroepsaansprakelijkheid Verzekerd

Specialismen:
Robot- en laparoscopische chirurgie, algemene en oncologische heelkunde, functionele en reconstructieve urologie, kinderurologie, andrologie en erectiele dysfunctie.
 

Dr. Ronald Roelandt


consultaties op afspraak
T 09 / 368 82 68 - Campus Wetteren
T 054 / 43 22 23 - Campus Geraardsbergen


CV
Uroloog
Campusverantwoordelijke Wetteren
Toegelaten arts OLV Ziekenhuis


• Doktor in de Genees-, Heel- en Verloskunde, aan de Rijksuniversiteit te Gent, 1976
• Erkenning tot Geneesheerspecialist in de Urologie,
  aan de Rijksuniversiteit te Gent, 1981
• Fellow of the European Board of Urologie, 1993

Lidmaatschappen:
Belgian Association of Urology (BAU)
Belgische Vereniging van Urologie (BVU)
Belgische Beroepsvereniging van Urologen (VBS-BBU) (VBS-BBU)
Belgian Laparoscopic Urologic Group (BLUG)

RIZIV-geaccrediteerd
NIET-geconventioneerd
Beroepsaansprakelijkheid Verzekerd

Specialismen:
Algemene en oncologische chirurgie, laserchirurgie prostaat, endo-urologie en steenkliniek, uro-gynecologie, andrologie en erectiele dysfunctie, functionele en reconstructieve urologie.
 

Dr. Pieter Willemsen


consultaties op afspraak
T 054 / 43 22 23 - Campus Geraardsbergen
T 053 / 76 49 93 - Campus Aalst


CV
Uroloog
Campusverantwoordelijke Geraardsbergen
Toegelaten arts OLV Ziekenhuis


• Arts, faculteit Geneeskunde, aan de Rijksuniversiteit te Gent, 2004
• Erkenning tot Geneesheerspecialist in de Urologie,
  aan het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis (OLV) te Aalst, 2011

Lidmaatschappen:
Belgian Association of Urology (BAU)
Belgische Vereniging van Urologie (BVU)
Belgische Beroepsvereniging van Urologen (VBS-BBU)
Belgian Laparoscopic Urologic Group (BLUG)

RIZIV-geaccrediteerd
NIET-geconventioneerd
Beroepsaansprakelijkheid Verzekerd

Specialismen:
Robot- en laparoscopische chirurgie, algemene en oncologische heelkunde, kinderurologie, , endo-urologie en steenkliniek, uro-gynecologie, andrologie en erectiele dysfunctie.
 

Dr. K. Klockaerts


consultaties op afspraak
T 053 / 76 49 93 - Campus Aalst
T 09 / 368 82 68 - Campus Wetteren
T 054 / 43 22 23 - Campus Geraardsbergen


CV
Uroloog
Intern en extern NIAZ-auditor
Toegelaten arts OLV Ziekenhuis


• Arts, faculteit Geneeskunde, aan de Katholieke Universiteit Leuven, 1999
• Erkenning tot Geneesheerspecialist in de Urologie  aan de Katholieke Universiteit Leuven, 2007
• Fellow paediatric urology, Gent, 2007

Lidmaatschappen:
European Association of Urologie (EAU)
European society for paediatric urology (ESPU)
International continence society (ICS)
Belgian Association of Urology (BAU)
Belgische Vereniging van Urologie (BVU)
Belgische Beroepsvereniging van Urologen (VBS-BBU)
werkgroep functionele urologie
Lid van de Erkenningscommissie Urologie

RIZIV-geaccrediteerd
NIET-geconventioneerd
Beroepsaansprakelijkheid Verzekerd

Specialismen:
Kinderurologie, incontinentie en bekkenbodemdysfunctie,  uro-gynecologie, functionele urologie, algemene en oncologische urologie, endo-urologie en steenkliniek.