Prostaat Lasertherapie (HoLEP)

Prostaat Laser Chirurgie wordt gebruikt om milde tot ernstige urinaire klachten veroorzaakt door goedaardige vergroting van de prostaat, op weinig agressieve doch definitieve wijze te behandelen.
 
Tijdens Prostaat Laser Chirurgie wordt doorheen het plaskanaal (urethra) een fijne endoscoop ingebracht.
Langsheen dit kijkinstrument wordt een laser fiber ingebracht tot in de geblokkeerde prostaat holte. Met aangepaste laser energie wordt het overtollige weefsel dat het urinekanaal blokkeert en de urinestraal verminderd, verbrand of verwijderd.
 
Alle verschillende types laser gebruiken geconcentreerd licht en geven intense en precisie gerichte warmte energie.
 
 


Verschillende soorten laserbehandeling van de prostaat

“Green Laser” vaporisatie van de prostaat. De laser wordt gebruikt om het overtollige obstruerende prostaatweefsel weg te smelten (vaporiseren).
 
Holmium Laser Enucleatie van de prostaat (HoLEP). De laser wordt gebruikt om grote delen overtollige prostaatweefsel weg te snijden zodat enkel de prostaatkapsel overblijft.
Met een ander instrument, een morccelator, worden deze grotere stukken uit de blaas verwijderd.
De Holmium Laser wordt gebruikt bij middelgrote tot grote prostaten.
 
Thulium Laser Ablatie van de prostaat (ThuLAP).  Met deze laser kan zowel prostaatweefsel worden gevaporiseerd als in kleine stukjes weggesneden, waarna deze ook met de morccelator kunnen worden verwijderd.
De Thulium Laser wordt  gebruikt bij kleine tot middelgrote prostaten.
 
Als enig centrum in Vlaanderen beschikt de dienst urologie van het ASZ zowel over een Holmium Laser als over een Thulium Laser.
 
Het soort Laser Chirurgie dat bij u zal worden uitgevoerd hangt af van verschillende factoren onder andere uw  gezondheidstoestand, het volume van de prostaat, het risico op infectie en bloeding, en de beschikbaarheid van de benodigde laser.
 

Waarom lasertherapie?

Prostaat laser chirurgie helpt urinaire klachten veroorzaakt door een goedaardige prostaatvergroting, op weinig invasieve en agressieve wijze te verbeteren.
 
Klachten veroorzaakt door goedaardige prostaatvergroting:
 • Dikwijls urineren, in kleine hoeveelheden.
 • Verminderde plasstraal,  nadruppelen.
 • Moeilijk starten met plassen (hesitatie).
 • Frequent ‘s nachts opstaan (nycturie).
 • Blaas niet volledig leeg te maken.
 • Regelmatige urineweg infecties. 

Laser Prostaat Chirurgie kan ook worden gebruikt om complicaties van verminderde urinestraal te behandelen of te voorkomen:
 • Terugkerende urineweginfecties
 • terugkerende episodes van bloed in de urine (hematurie)
 • blaas en nier beschadiging
 • blaas stenen
 • zowel overloop incontinentie als urinaire retentie

Voordelen van lasertherapie

Ter behandeling van goedaardige prostaatvergroting (BPH) zijn verschillende  procedures gekend zoals de klassieke transurethrale resectie van de prostaat (TURP) en de heelkundige prostaat enucleatie (Millin of Hryntschak procedure).

Prostaat Laser Chirurgie heeft evenwel verschillende voordelen in vergelijking met de klassieke methodes:
 
Gering bloedverlies. Gezien de laserwarmte het prostaatweefsel ter plekke verschroeit, bestaat een duidelijk verminderd risico op nabloeding.
Hierdoor kan Laserbehandeling een goede keuze zijn voor mannen onder bloed verdunnende medicatie, noodzakelijk voor hart of bloedvaatziekten.
 
Kortere hospitalisatie. Met Laser Chirurgie kan in de meeste gevallen een 24-uurs  hospitalisatie worden afgesproken, duidelijk korter dan bij de traditionele behandelingswijzen.
Naar de toekomst toe zal deze behandeling mogelijks zelfs in dagkliniek kunnen gebeuren.
 
Sneller herstel. Patiënten behandeld mits Laser Chirurgie herstellen sneller dan met de conventionele behandelingswijzen.
 
Verminderde nood tot sondage (blaaskatheter). In de meeste gevallen kan de spoelkatheter reeds na 24 uur worden verwijderd.
In uitzonderlijke gevallen kan de patiënt zelfs met een verblijfssonde en een beenzakje naar huis worden ontslagen.
 

Risico’s en nevenwerkingen

Tijdelijk bemoeilijkt plassen. Gedurende enkele dagen na de procedure kunt u nog wat irritatie, verminderde plasstraal en branderig gevoel ervaren.
Dit is het gevolg van de gebruikte laser energie, en is van korte voorbijgaande duur.
 
Urineweg infectie. Bij elke prostaat behandeling bestaat een klein risico op urinaire infectie. Teneinde dit risico te beperken wordt voor de ingreep steeds een urinekweek afgenomen.
Bij bewezen urineweginfectie is het mogelijk dat de verblijfkatheter langer dient behouden te blijven, en dat antibiotische behandeling moet worden opgestart.
Bij chronische urineweg infecties wordt vaak gekozen niet over te gaan tot Laser Therapie maar eerder tot een klassieke transuretrale resectie van de prostaat (TURP).
 
Retrograde ejaculatie (droog orgasme). Bij elk type prostaat behandeling bestaat een risico op retrograde ejaculatie.
Dit betekent dat op het ogenblik van het orgasme het geproduceerde sperma eerder naar de blaas wordt gestuurd dan naar de penis.
Retrograde ejaculatie is niet schadelijk, en heeft weinig invloed op het seksuele genot. Het kan evenwel toch een invloed hebben op uw mogelijkheid om op langere termijn nog vruchtbaar te zijn.
 
Erectie problemen. Uitzonderlijk kan bij behandeling van goedaardige prostaat vergroting (BPH) een verminderde erectie optreden.
Dit risico is duidelijk minder met Laser Chirurgie, gezien de gebruikte laserenergie lokaal wordt gebruikt, en dat het prostaatkapsel en de aangekleefde erectiezenuwen niet worden beschadigd.
 
Nood tot her-interventie. Sommige mannen hebben na beloop van tijd nood tot een hernieuwde ingreep, omdat niet alle prostaatweefsel werd verwijderd of omdat het prostaatweefsel over de jaren heen terug groeit.
Nood tot her-ingreep is evenwel zeldzaam bij mensen die een Holmium Laser Enucleatie (HoLEP) ondergaan gezien bij deze behandeling de  volledige aanwas van de prostaat (het adenoma) wordt verwijderd.
 
Litteken (strictuur) van de urethra. Uitzonderlijk kan littekenvorming ontstaan ter hoogte van de plasbuis, dit ten gevolge van uitgevoerde ingreep.
Dit kan in een 2e tijd een her-interventie noodzakelijk waarbij deze vernauwingen worden behandeld.
 
 

Voorbereiding

Bij opname voor Laser Therapie van de Prostaat volgt u vanzelfsprekend de aanbevelingen en instructies welke door uw behandelende arts worden gegeven.
 
Enkele aandachtspunten zijn:
 
Uw medicatie. Bloedverdunnende medicijnen zoals Asaflow, Plavix, Sintrom, Marevan, Marcoumar, Clopidogrel, Eliquis e.a. kunnen de bloeding bij lasertherapie sterk beïnvloeden.
Uw behandelende arts zal u allicht vragen deze medicijnen enkele dagen voor de ingreep te stoppen.
 
Nuchter zijn. Gezien Laser Therapie van de Prostaat gepaard gaat met een korte opname, wordt u meestal nuchter verwacht bij opname, zodat de ingreep nog daags van opname kan plaatsvinden.
Uw behandelende arts zal u vertellen of u nog een uw normale medicatie kunt innemend met een slokje water.
 

De procedure zelf

Afhankelijk van de grootte en vormgeving van de prostaat, en van het  gebruikte laser type, kan de ingreep tussen de 30 minuten en een paar uur in beslag nemen.
 
De ingreep gebeurt doorgaans onder volledige verdoving zodat de laser energie gericht kan worden gegeven op de prostaat zelf.
 
Een fijn kijk instrument (endoscoop) wordt tijdens de ingreep langsheen het plaskanaal naar binnen gebracht.  Via de laserfiber wordt gerichte energie gebruikt om het blokkerende (obstruerende) goedaardige prostaat weefsel te verbranden (vaporiseren) of weg te snijden (enucleëren). Vervolgens wordt het verwijderde weefsel via een morccelator uit de blaas verwijderd.
 
 

Onmiddellijk na de ingreep

Spoelkatheter. Na de laserprocedure van de prostaat krijgt u een spoelkatheter teneinde de blaas en de prostaat holte te zuiveren. Deze blijft meestal 24 uur ter plaatse waarna u meestal naar huis worden ontslagen. 
Bij risico tot nabloeding of bij infectie is het mogelijk dat de katheter enkele dagen ter plekke dient te blijven. U kunt dan met deze katheter en een beenzakje naar huis worden ontslagen. De katheter wordt dan poliklinisch verwijderd.
 
Bloed in de urine. Gedurende enkele dagen tot zelfs enkele weken na de procedure is het gebruikelijk van af en toe wat bloed in de urine vast te stellen ( rosé urine ). Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.
Indien de urine evenwel donkerrood wordt, is het aangewezen contact op te nemen met u behandelende arts.
 
Voorbijgaande incontinentie. Door de langdurige verstopping van het plaskanaal door de vergrote prostaat kan in een eerste tijd na de ingreep prikkeling ontstaan van de blaasspier, waardoor dringend gevoel tot urineren ontstaat en zelfs moeilijk ophouden van de urine.
Bespreek dit met uw behandelende arts. Hij zal u hiervoor medicatie, en zo nodig bekkenbodem spierversterkende oefeningen voorschrijven.
 
Branderig gevoel. Gezien het obstruerende prostaatweefsel met laserenergie wordt weggeschroeid, is het mogelijk dat gedurende enkele dagen een branderig gevoel wordt ervaren ter hoogte van de top van de penis, dit voornamelijk op het einde van de plas. 
Dit branderig gevoel komt vaker voor bij vaporisatie dan bij enucleatie van de prostaat.
Deze klachten kunnen tot enkele weken aanhouden, doch kunnen met medicatie worden verholpen.

Na de behandeling

Werkongeschiktheid. Hoewel Laser Chirurgie van de Prostaat minder invasief is dan de klassieke behandelingswijzen, wordende gebruikelijke werk activiteiten best een 3-tal weken uitgesteld.
 
Door het rustig aan. Sportactiviteiten, fietsen en zware gewichten tillen worden best enige weken uitgesteld.
 
Seksuele activiteit. Gedurende enkele weken wordt seks afgeraden gezien dit nabloeding in de hand werkt. Eveneens kan in een beginfase een pijnlijke ejaculatie worden vastgesteld.
 
Observeer de urine. Een kleine hoeveelheid bloed ( rosé kleur ), is normaal gedurende enkele dagen tot weken.
Bij ernstig bloedverlies neemt u best contact op met uw behandelende arts.
 
Inname van voorgeschreven medicatie. Uw arts zal u allicht gedurende enkele dagen een antibioticum voorschrijven en soms een bloedstelpend middel.
Eveneens kan u worden aanbevolen de inname van uw bloedverdunnende medicatie nog enkele dagen uit te stellen.