Neuromodulatie

Neuromodulatie is een specifieke tak binnen de urologie die zich bezig houdt met de normalisatie van de bekkenbodemfunctie, door stimulatie van de bezenuwing van de bekkenbodemspieren en blaas.
 
Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar. Dit kan gaan van uitwendige zenuwstimulatie (TENS- SANS) tot het inplanten van permanente inwendige neurostimulatoren.
 
Deze behandelingen dienen te worden uitgevoerd in een door de overheid erkend centrum. Het ASZ Aalst met zijn urologisch team beschikt over een dergelijke erkenning.
 

TENS

TENS is een vorm van uitwendige zenuwstimulatie waarbij de bezenuwing van de blaas en bekkenbodemspieren wordt beïnvloed door het plaatsen van uitwendige kleefelectroden op de stuit van de patiënt.
Dit is een techniek die voornamelijk wordt toegepast bij kinderen, omdat hiervoor geen prikjes nodig zijn.
 

SANS

SANS is een tweede vorm van uitwendige zenuwstimulatie, waarbij een zenuw thv. de enkel wordt aangeprikt. Die zenuw is verbonden met het zenuwstelsel van de blaas en bekkenbodem. Door het aanprikken van de zenuw kan een veel krachtiger stimulatie worden bekomen dan met de klassieke kleefpleisters. Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij volwassen patiënten.
 

Inwendige neurostimulator

Bij geselecteerde patiënten met ernstige stoornissen van de bekkenbodem kan de uroloog beslissen een definitieve inwendige neurostimulator in te bouwen. Deze stimulator is verbonden met een electrode die rechtstreeks is verbonden met de bezenuwing van blaas en bekkenbodem.
De neurostimulator wordt na de plaatsing afgesteld door uw behandelend uroloog.
Patiënten beschikken zelf over een afstandsbediening waarmee zij zelf hun zenuwstimulator binnen bepaalde grenzen kunnen gaan bijregelen.
Deze ingreep gaat gepaard met een ziekenhuisopname van 1 dag (dagkliniek).