Chronische bekkenpijnChronische niet-bacteriële prostatitis – chronic pelvic pain syndrome

Wanneer atypische perineale bekkenpijn en hinder langer aanhouden dan 3 maanden en urinaire infectie verschillende malen werd uitgesloten, kan men spreken van chronische prostatitis – chronic pelvic pain syndrome (CP – CPPS).

Het klachtenpatroon is atypisch en kan schommelen van milde hinder tot ernstige onleefbare klachten. Plasklachten, spierpijnen, gewrichtsklachten, onverklaarbare vermoeidheid, onderbuikpijn, branderig gevoel in het genitaal, frequent urineren, urgentie, lage rugpijn, zaadlozingpijn (tijdens en erna) en erectieklachten kunnen in wisselende intensiteit aanwezig zijn.

De klachten van CP – CPPS berusten allicht op een samenspel van psychologische factoren en dysfunctie in het immunologisch, neurologisch en endocrien systeem. Allicht speelt een ontregeling van het locale zenuwstelsel een rol, dit na trauma (ter hoogte van bekken of geslachtsorganen) of infectie.
In heel wat gevallen lijkt evenwel een psychologisch trauma aan de basis te liggen van de problematiek.

Behandeling van CP – CPPS is moeizaam. Langdurige medicamenteuze behandeling wordt vaak gecombineerd met bekkenbodemkinesitherapie, pijnstillende elektrostimulatie, warmtetherapie, psychologische begeleiding en ademhalingstherapie.