Robotchirurgie

Robotchirurgie of  robot geassisteerde chirurgie is een vorm van minimaal invasieve heelkunde, soms ook kijkoperatie of sleutelgatchirurgie genaamd.
 
Robot geassisteerde chirurgie laat artsen toe om verschillende soorten complexe ingrepen uit te voeren met meer precisie, betere controle en met kleinere littekens, dit in vergelijking met de klassiek chirurgische technieken.

Da Vinci® systeem

Robotchirurgie uitgevoerd met het Da Vinci® systeem werd internationaal goedgekeurd voor toepassing bij heelkunde sinds 2000.
Sindsdien werden de toepassingen van deze operatierobot in snel tempo ontwikkeld in verschillende ziekenhuizen zowel in de Verenigde Staten van Amerika als in Europa.
 
Het meest verspreide robotsysteem bestaat uit een camera arm en 3 mechanische armen die een hele resem aan chirurgisch materiaal kunnen bedienen.
De chirurg zit aan een operatieconsole van waaruit hij het gehele robotsysteem kan besturen.
De operatie console geeft tijdens de operatie aan de chirurg een sterk uitvergroot High-Definition beeld, dit met permanent 3-Dimentionaal zicht.
 
Tijdens de ingreep wordt de chirurg begeleid door een hiertoe specifiek opgeleid team van anesthesisten, assistenten en verpleegkundigen.
 

Toepassingen

Robotchirurgie heeft voornamelijk z’n nut bij ingrepen met een kleine werkruimte of bij technisch complexe ingrepen.
 
Hoewel de robot kan gebruikt worden bij ingrepen van verschillende heelkundige disciplines, is het vooral binnen de urologie dat de robotchirurgie een hoge vlucht neemt.
 
Binnen de urologie wordt het Da Vinci® robot systeem actueel gebruikt bij verschillende ingrepen:
 
 • Prostaatkankeroperaties (met zenuwsparing voor betere erecties)
 • Operaties bij prostaatvergroting
 • Nierkankeroperaties
 • Blaaskankeroperaties
 • Prolapschirurgie (vaginale verzakkingen)
 • Afwijkingen aan de hogere en lagere urinewegen
 • Behandeling van ingeklemde nierstenen.
 • Lymfeklier wegnamen
 • e.a. 
 
De Da Vinci® Robot werd in het ASZ Aalst geïntroduceerd in 2007 en wordt sindsdien intensief gebruikt door de verschillende urologen van de dienst Urologie van het ASZ, die hiervoor een specifieke en intensieve opleiding hebben genoten.
 

Voordelen

Chirurgen opgeleid in het uitvoeren van robot geassisteerde heelkunde ervaren een grotere precisie, een betere visualisatie van de organen, bloedvaten en zenuwbanen , dit in vergelijking met klassiek heelkundige technieken.
 
Vaak is het dankzij het gebruik van de robot, dat bepaalde moeilijke en delicate ingrepen plots technisch haalbaar worden,  op minimaal invasieve wijze.
 
Enkele van de voordelen van minimaal invasieve heelkunde zijn:
 
 • Minder infecties.
 • Minder pijn.
 • Minder bloedverlies.
 • Sneller herstel, sneller verlaten ziekenhuis en sneller hervatten van de dagelijkse activiteiten.
 • Kleinere of minder zichtbare insneden en littekens.

Risico's

Ook Robot geassisteerde heelkunde houdt bepaalde risico’s in welke vaak gelijkaardig zijn aan de risico’s bij klassieke heelkunde (zoals infecties, nabloedingen, e.a.), doch vaak in mindere mate.
Bij technische problemen tijdens robot geassisteerde heelkunde zelf, is er steeds de mogelijkheid over te schakelen naar klassieke open heelkunde.
 
Hoe groot ook de technische vaardigheid van uw behandelende arts/uroloog, toch is het niet steeds mogelijk Uw aandoening te behandelen door middel van robotchirurgie.
Voor en nadelen, en de wenselijkheid van een welbepaald type heelkunde zal dan ook uitgebreid besproken worden tijdens de verschillende preoperatieve consultaties.