Second opinionSecond opinion

Bij twijfels over de bij u gestelde diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling, heeft u recht op een second opinion (tweede mening). Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de behandelende arts doch een mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen. U kunt steeds vrijblijvend een second opinion verkrijgen binnen ons Urologisch Team. Een objectieve beoordeling van uw aandoening vindt plaats waarna u een grondige en uitgebreide en begrijpelijke uitleg wordt gegeven. Zo nodig worden nog aanvullende onderzoeken aanbevolen teneinde de gestelde diagnose te objectiveren. Vervolgens wordt een uitgebreid verslag van deze second opinion consultatie doorgestuurd naar uw behandelende huisarts en arts van keuze.