Urologische oncologie

Urologische tumoren komen frequent voor, en treffen een belangrijk deel van zowel de mannelijke als vrouwelijke populatie.
Het gemiddelde aantal patiënten met 1 of andere urologische kanker neemt jaarlijks toe.
 
De dienst urologie van het ASZ is gespecialiseerd in de vroegtijdige opsporing, de diagnose, de uitwerking en de behandeling van de meest voorkomende tumorale aandoeningen van de hogere en lagere urinewegen, zoals:
 

Multidisciplinaire aanpak

Ten einde een optimale diagnostiek van tumoren te verlenen, en vervolgens een “state-of-the-art” behandeling toe te passen wordt bij elke nieuwe diagnose van een urologische kanker, of bij elke verandering in de ziektesituatie, een multidisciplinair overleg (MOC) gehouden.
Op de MOC-vergadering wordt elke casus intensief besproken door de behandelende uroloog, de urologische coördinator van de MOC, de urologische oncoloog, de radiotherapeut, de anatoom-patholoog en de uro-radioloog.

Binnen de paar dagen wordt een extensief verslag van deze MOC-bespreking doorgestuurd naar de huisarts en met U als patiënt besproken.

Vervolgens wordt, met uw akkoord, een geïntegreerde behandeling opgestart waarbij telkenmale rekening gehouden wordt met de aanbevolen internationale richtlijnen van de European Association of Urology (EAU-Guidelines).
 

Gepersonaliseerde zorg

Elke patiënt is een uniek wezen, en elke tumor heeft zijn specificiteit. Binnen het ASZ wordt gestreefd om een zo persoonlijke mogelijke relatie met elke kankerpatiënt op te bouwen, waarbij telkenmale de meest competente zorg evenals de meest menselijke opvolging wordt gewaarborgd.
 

Expertise

De specialisten van de dienst urologie en urologische oncologie van het ASZ, de anatoom-pathologen, de radiologen, de verpleegkundigen en psychologen hebben allen een specifieke opleiding genoten in een van de verschillende sub-disciplines van de uro-oncologie, met name de kankerdiagnostiek, behandeling en opvolging, zowel chirurgisch als medisch, zowel wat de verzorging als de psychologische opvolging betreft.